Los Amigos

Szkoła Tańca
Salsa Los Amigos

Cennik Kursów Tańca:Kursy grupowe:
  prowadzone przez instruktora klasa "S"


                   rodzaj wejścia                   

     ilość wejść         cena     
KARNET na Kurs Tańca
dla jednej osoby
Karnet 4-zajęciowy na 1 stopień Kursu
4 x 60 min      80 zł     
WEJŚCIE JEDNORAZOWE
dla osoby bez karnetu
1 x 60 min      30 zł     

1) Karnet na jeden stopień Kursu Tańca obejmuje 4 kolejne zajęcia.
Stopień Kursu liczony jest od daty startu pierwszych zajęć grupy.
2) Ewentualne nieobecności można odrabiać w bieżącym lub następnym miesiącu
na grupie o poziomie równoległym lub niższymLekcje Indywidualne:
  prowadzone przez instruktora klasa "S"


                   rodzaj wejścia                   

     ilość wejść         cena     
Lekcja Indywidualna
45 min
dla pary
1 x 45 min   100 zł  
Lekcja Indywidualna
60 min
dla pary
1 x 60 min   120 zł  


Zapisy i informacje:
tel: 506-739-500
mail: info@salsa.katowice.pl

Kurs Tańca
Kurs Tańca

W naszej Szkole Tańca na Kursy grupowe
akceptujemy Karty Sportowe
- bez kaucji i dopłat


Karta Multisport
Karta FitProFit
Medicover Sport
Karta Multisport Student
Karta FitSport

   Regulamin korzystania z zajęć dla użytkowników Kart Sportowych:

1. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna miejsca na zajęcia.
2. Użytkownik karty sportowej ma możliwość skorzystania z jednych zajęć tanecznych w ciągu jednego dnia
3. Udział w zajęciach powinien być poprzedzony dla użytkowników kart BENEFIT MULTISPORT PLUS, FITSPORT, FITPROFIT, BENEFIT MULTISPORT STUDENT: okazaniem aktywnej karty lub kodu w aplikacji oraz dowodu osobistego, a dla użytkowników MEDICOVER SPORT wygenerowaniem kodu QR w aplikacji lub jeżeli aplikacja nie działa wysłaniem systemowego SMS-a
4. W przypadku nie posiadania przy sobie odpowiednio: aktywnej karty sportowej, nie wygenerowania kodu w aplikacji lub braku wysłania systemowego SMS-a - użytkownik jest zobowiązany do gotówkowego uiszczenia opłaty za zajęcia w cenie wejścia jednorazowego według cennika Szkoły Tańca Salsa Los Amigos.
5. Szkoła Tańca Salsa Los Amigos upoważniona jest do odmówienia rezerwacji miejsc użytkownikowi karty w przypadku gdy ten w poprzednim miesiącu nie pojawił się na zajęciach i nie odmówił rezerwacji.
6. Karty Sportowe umożliwiają udział w zajęciach grupowych, nie są akceptowalne na lekcjach indywidualnych.

REGULAMIN ZDROWOTNY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TANECZNYCH:
    Udział w zajęciach możliwy jest tylko dla osób zdrowych
   (bez podwyższonej temperatury ciała, bez kaszlu, bez kataru)
    Nieobecności można odrabiać w bieżącym lub następnym miesiącu
   na grupie o poziomie równoległym lub niższym


REGULAMIN Kursów Tańca Szkoły Tańca SALSA LOS AMIGOS:
I Zapis na Kurs Tańca;
   1. Zapis na kurs tańca oznacza akceptację Regulaminu Szkoły Tańca SALSA LOS AMIGOS
   2. Kursant dokonuje zapisu na zajęcia drogą mailową lub telefonicznie podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
   3. Kursant zapisuje się na poziom zajęć adekwatny do umiejętności w porozumieniu z Instruktorem.
II Dane Osobowe;
   1. Dane osobowe Kursanta (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) są przetwarzane tylko przez Szkołę Tańca SALSA LOS AMIGOS i nie są przekazywane podmiotom trzecim.
   2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez przez Szkołę Tańca SALSA LOS AMIGOS jest Jędrzej Górski.
III Zgoda na wykorzystanie wizerunku;
   1. Biorąc udział w Kursie Tańca, Kursant zgadza się na publikację swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie, inne)
   2. Kursant ma prawo odmówić fotografowania i filmowania zajęć z jego udziałem. W takim wypadku powinien on poinformować o tym prowadzącego Kurs Tańca przed rozpoczęciem zajęć.
   3. Z uwagi na Ochronę Danych Osobowych Kursant nie może filmować i nagrywać podczas trwania zajęć grupowych.
IV Odpłatność i Uczestnictwo w Kursach Tańca;
   1. Kursant może uczestniczyć w zajęciach posiadając aktualny karnet na określony Kurs Tańca lub wykupione wejście jednorazowe.
   2. Kursant uiszcza opłatę za zajęcia w gotówce bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć według aktualnego Cennika Szkoły Tańca SALSA LOS AMIGOS
   3. Karnety wystawiane są imiennie na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom.
   4. Karnet sprzedawany jest na jeden stopień Kursu Tańca i obejmuje cztery kolejno po sobie następujące zajęcia. Stopień kursu liczony jest od daty startu pierwszych zajęć grupy.
   5. Dołączając do trwającego stopnia Kursu, Kursant uiszcza opłatę za wejścia jednorazowe lub opłatę za cały stopień Kursu.
   6. Kursanci korzystający z Kart Sportowych rejestrują wejścia przed rozpoczęciem zajęć.
   7. Kurs Tańca podzielony jest na stopnie i poziomy umiejętnościowe. Awans na kolejne wyższe poziomy Kursu Tańca jest uzależniony od znajomości figur z bieżących stopni oraz obecności na zajęciach.
   8. Nieobecności na zajęciach można odrabiać w bieżącym lub następnym miesiącu na grupie o poziomie równoległym lub niższym.
V Odpowiedzialność;
   1. Wejście na salę taneczną możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym.
   2. Szkoła Tańca SALSA LOS AMIGOS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione na terenie obiektu.
   3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Kursach Tańca.