Cennik Kursów Tańca:

wrzesień 2020 - czerwiec 2021


Kursy grupowe:
  prowadzone przez instruktora klasy "S"


                   rodzaj wejścia                   

     ilość wejść         cena     

KARNET na KURS TAŃCA

miesięczny Karnet na 1 stopień kursu
(cztery kolejne zajęcia)
od osoby

*) ewentualne nieobecności można odrabiać
na kursie o poziomie równoległym
lub niższym w następnym miesiącu

4 x 60 min      75 zł     

WEJŚCIE JEDNORAZOWE
od osoby

1 x 60 min      25 zł     


Lekcje Indywidualne:
  prowadzone przez instruktora klasy "S"


                   rodzaj wejścia                   

     ilość wejść         cena     

Lekcja Indywidualna

1 x 45 min      90 zł     

Lekcja Indywidualna   
dla kursantów Amigos

1 x 45 min      75 zł     

Zapisy i informacje:
tel: 506-739-500
tel: 511-048-722
mail: info@salsa.katowice.pl

Kurs Tańca

W naszej Szkole Tańca na Kursy grupowe
akceptujemy Karty Sportowe
- bez kaucji i dopłat


Karta Multisport
Karta FitProFit
Karta OK System
Karta Multisport Student
Karta FitSport

   Regulamin korzystania z zajęć dla użytkowników Kart Sportowych:

1. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna miejsca na zajęcia.
2. Użytkownik karty sportowej ma możliwość skorzystania z jednych zajęć tanecznych w ciągu jednego dnia
3. Udział w zajęciach powinien być poprzedzony dla użytkowników kart BENEFIT MULTISPORT PLUS, FITSPORT, FITPROFIT, BENEFIT MULTISPORT STUDENT: okazaniem aktywnej karty lub kodu w aplikacji oraz dowodu osobistego,
a dla użytkowników OK SYSTEM wysłaniem systemowego SMS-a
4. W przypadku nie posiadania przy sobie odpowiednio: aktywnej karty sportowej/ nie wysłania systemowego SMS-a - użytkownik jest zobowiązany do gotówkowego uiszczenia opłaty za zajęcia w cenie wejścia jednorazowego według cennika Szkoły Tańca Salsa Los Amigos.
5. Szkoła Tańca Salsa Los Amigos upoważniona jest do odmówienia rezerwacji miejsc użytkownikowi karty w przypadku gdy ten w poprzednim miesiącu nie pojawił się na zajęciach i nie odmówił rezerwacji.
6. Karty Sportowe umożliwiają udział w zajęciach grupowych, nie są akceptowalne na lekcjach indywidualnych.

REGULAMIN ZDROWOTNY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TANECZNYCH:
   1. Udział w zajęciach możliwy jest tylko dla osób zdrowych (bez podwyższonej temperatury ciała, bez kaszlu, bez kataru)
   2. Przy wejściu do obiektu następuje bezdotykowy pomiar temperatury ciała u każdej osoby
   3. Osoby wchodzące do obiektu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek oraz do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w częściach wspólnych obiektu: korytarze, hall, WC, winda, klatka schodowa oraz na sali tanecznej
   4. Podczas zajęć tanecznych wymagane jest zachowanie bezpiecznego dystansu 2 metrów
   5. Z obowiązku zachowania dystansu zwolnione są osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym

REGULAMIN Kursów Tańca Szkoły Tańca SALSA LOS AMIGOS:
I Zapis na Kurs Tańca;
   1. Zapis na kurs tańca oznacza akceptację Regulaminu Szkoły Tańca SALSA LOS AMIGOS
   2. Kursant dokonuje zapisu na zajęcia drogą mailową lub telefonicznie podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
   3. Kursant zapisuje się na poziom zajęć adekwatny do umiejętności w porozumieniu z Instruktorem.
   4. Dane osobowe Kursanta (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) są przetwarzane tylko przez Szkołę Tańca SALSA LOS AMIGOS i nie są przekazywane podmiotom trzecim.
   5. Administratorem danych osobowych przetwarzanch przez przez Szkołę Tańca SALSA LOS AMIGOS jest Jędrzej Górski.
II Zgoda na wykorzystanie wizerunku;
   1. Biorąc udział w Kursie Tańca, Kursant zgadza się na publikację swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie, inne)
   2. Kursant ma prawo odmówić fotografowania i filmowania zajęć z jego udziałem. W takim wypadku powinien on poinformować o tym prowadzącego Kurs Tańca przed rozpoczęciem zajęć.
   3. Z uwagi na Ochronę Danych Osobowych Kursant nie może filmować i nagrywać podczas trwania zajęć grupowych.
III Odpłatność i Uczestnictwo w Kursach Tańca;
   1. Kursant może uczestniczyć w zająciach posiadając aktualny karnet na określony Kurs Tańca lub wykupione wejście jednorazowe.
   2. Kursant uiszcza opłatę za zajęcia w gotówce bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć według aktualnego Cennika Szkoły Tańca SALSA LOS AMIGOS
   3. Karnety wystawiane są imiennie na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom.
   4. Karnet sprzedawany jest na jeden stopień Kursu Tańca i obejmuje cztery kolejno po sobie następujące zajęcia.
   5. Dołączając do trwającego stopnia Kursu, Kursant uiszcza opłatę za wejścia jednorazowe lub opłatę za cały stopień Kursu.
   6. Kursanci korzystający z Kart Sportowych rejestrują wejścia przed rozpoczęciem zajęć.
   7. Nieobecności w karnecie Kursant może odrobić na zajęciach tego samego rodzaju Kursu na poziomie równoległym lub niższym według aktualnego Grafiku Zajęć nie później niż jeden miesiąc od zaistniałej nieobecności.
   8. Wejście na salę taneczną możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym.
IV Odpowiedzialność;
   1. Szkoła Tańca SALSA LOS AMIGOS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione na terenie obiektu.
   2. Osoby biorące udział w zająciach oświadczają, że mie mają przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Kursach Tańca.